Den vína 2019, 13. dubna, hrad Buchlov

Vážení milovníci vína a přátelé dobrých skutků,

stejně jako v minulých letech, tak i letos proběhne v rámci Dne vína v Buchlovicích dobročinná aukce šampionů a vzácných vín. Tato aukce se bude konat v sobotu 13. dubna v 18.00 hodin v prostorách vinotéky hradu Buchlova. Výtěžek aukce bude věnován rodině s postiženými trojčátky.

V únoru 2017 se rodině na Uherskohradišťsku předčasně narodila trojčátka – holčičky Amálka, Viktorka a Žofinka. Děvčátka se narodila v pátém měsíci těhotenství a přinesla si na svět vážné zdravotní obtíže. Prodělala řadu operací, prošla specializovanými zdravotnickými zařízeními po celé Moravě a postupně se dostávala do rodiny. Od listopadu 2017 bydlí s rodiči v malém 2+1 domečku.

Děti vyžadují čtyřiadvacetihodinovou péči a z tohoto důvodu maminka již pravděpodobně nebude nikdy pracovat. Navíc je péče o ně velmi finančně náročná – cestovné, nákup rehabilitačních pomůcek, speciální výživa…

Tatínek k tomu dodává: „Teď hlavně chceme přistavět pokojíček a zařídit jej tak, aby rozvíjel a stimuloval vývoj holčiček, protože to jsou velké bojovnice, které se nevzdávají! Shánět finance je pro nás velmi náročné, a proto uvítáme jakoukoliv pomoc.“

Tím, že vydražíte jeden z raritních vzorků, můžete mít radost dvojnásobnou! Kromě skvělého vína získáte i potěšení z toho, že jste pomohli někomu, kdo to opravdu moc potřebuje!

Aukce šampiónů a vzácných vín začíná na hradě Buchlově v 18:00.
Těšíme se s Vámi brzy na shledanou!